מחירון משלוחים ע"פ אזורי חלוקה:

למחיר משלוח לישוב שאינו מופיע ברשימה, שאל את הנציג בטלפון 04-6013948 או 052-6706937